Disclaimer Email

Disclaimer Email Nederlands De informatie in dit e-mailbericht is vertrouwelijk en uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Wanneer u dit bericht per abuis ontvangt, verzoeken wij u contact op te nemen met de afzender per kerende e-mail. Verder verzoeken wij u in dat geval dit e-mailbericht te vernietigen en de inhoud ervan aan niemand openbaar te maken. Hoewel de informatie op onze website en in onze e-mails met uiterste zorg is samengesteld en tulipassist.nl deze informatie steeds zo actueel, volledig en nauwkeurig mogelijk tracht te houden, kunnen aan deze website en eventuele berichten geen rechten worden ontleend. Tarieven en voorwaarden kunnen aan verandering onderhevig zijn. tulipassist.nl aanvaardt geen aansprakelijkheid voor mogelijke fouten en tekortkomingen in de website of (e-mail)berichten, noch voor daarbij overgebrachte virussen. Wijzigingen en correcties zijn voorbehouden. English The information contained in this e-mail is confidential and may be privileged. It may be read, copied and used only by the intended recipient. If you have received it in error, please contact the sender immediately by return e-mail; please delete in this case the e-mail and do not disclose its contents to any person. We don't accept liability for any errors, omissions, delays of receipt or viruses in the contents of this message which arise as a result of e-mail transmission. Nadere informatie Vragen die betrekking hebben tot de webpagina dienen gericht worden tot de uitgever. Alle rechten voorbehouden.