Fraudebeleid

Fraude

Bij Tulip Assist gaan we uit van vertrouwen. Helaas komen frauduleuze claims in de verzekeringswereld vaak voor. Wij doen er alles aan om frauduleuze claims op te sporen om de premie van onze klanten zo laag mogelijk te kunnen houden.

Wij leggen onze schademeldingen zorgvuldig vast en stellen altijd een onderzoek in bij schademeldingen waarvan wij denken dat er iets niet in orde is. Hiervoor maken wij gebruik van een aantal innovatieve fraudedetectiesystemen. Dit fraudebeleid is opgesteld om je een zo goed mogelijk beeld te geven van wat wij met fraude bedoelen en wat wij tegen fraude doen.

Wat bedoelen wij met fraude?

Met fraude bedoelen wij de situatie waarin iemand via ons:

 1. Onterecht voordeel wil halen;
 2. Andere partijen wil benadelen/bedriegen;
 3. Een van bovenstaande situaties mogelijk wil maken.

Zie hiervoor ook hoofdstuk 14 van de polisvoorwaarden.

Wat doen wij tegen fraude?

Wij leggen onze schademeldingen zorgvuldig vast en stellen altijd een onderzoek in bij schademeldingen waarvan wij denken dat er iets niet in orde is. Als wij fraude geconstateerd hebben dan kunnen wij de volgende maatregelen nemen:

 1. Een schade niet vergoeden;
 2. Een uitgekeerde schade terug laten betalen;
 3. Extra gemaakte kosten in rekening brengen;
 4. De verzekering beƫindigen;
 5. De fraude melden bij een waarschuwingslijst. Hiermee waarschuwen wij andere verzekeraars en hiermee wordt het uitermate lastig voor een fraudeur om zich nogmaals ergens te verzekeren;
 6. Wij doen altijd aangifte bij de politie als er sprake is van fraude.

Hoe verloopt de communicatie?

Wij zullen de fraudeur altijd op de hoogte brengen van de geconstateerde fraude. Dit kan per e-mail of per brief. In de e-mail of brief zal het volgende staan:

 1. Een onderbouwing van de geconstateerde fraude;
 2. Welke maatregelen genomen worden;
 3. Waar wij de fraude geregistreerd hebben (bijv. bij de politie).

Wat zijn de kosten?

Wij brengen kosten in rekening voor het fraudeonderzoek. Naast deze kosten zullen wij ook alle onterecht gemaakte kosten terugvorderen. Denk hierbij aan het onterecht ontvangen schadebedrag dat is uitbetaald. Zie hiervoor ook hoofdstuk 5 van de polisvoorwaarden.

Politie

Wij voeren een actief aangiftebeleid. Dat betekent dat wij altijd aangifte zullen doen als er sprake is van fraude. Op deze manier zorgen wij ervoor dat er strenge maatregelen getroffen worden tegen fraudeurs.

Vragen?

Bij vragen over ons fraudebeleid kun je contact met ons opnemen via info@tulipassist.nl.