Klachtenprocedure

Wij vinden het belangrijk dat je goed geholpen wordt en dat je altijd op een uitstekende service kunt rekenen. Daar hoort ook bij dat we je graag willen helpen problemen op te lossen wanneer je niet tevreden bent. Via deze klachtenprocedure kun je je probleem, suggestie of klacht bij ons indienen. Zo kunnen wij je helpen met jouw vraag, en kun jij ons helpen onze service te verbeteren.

Hoe kan ik een klacht indienen?

Wanneer je een vraag, suggestie of klacht hebt, kun je deze sturen per email aan klachten@tulipassist.nl of per post via onderstaand adres. Een officiële klacht kun je alleen schriftelijk indienen. Deze klacht kan gaan over je verzekering, over service of over iets heel anders.
Je kunt de klacht per post sturen naar:

Tulip Assist
Afdeling Klachtenafhandeling
Antwoordnummer 1014
9700 VC Groningen

Of per e-mail naar:
klachten@tulipassist.nl

Je kunt ons helpen om je klacht zo snel en correct mogelijk af te kunnen handelen door de volgende gegevens te vermelden:

  • Naam, adres, woonplaats
  • Telefoonnummer of emailadres
  • Polisnummer en soort verzekering
  • Omschrijving van de klacht

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Je schriftelijke klacht wordt bij ontvangst direct in behandeling genomen door de afdeling Klachtenafhandeling. Binnen drie dagen ontvang je een ontvangstbevestiging. Wij proberen om klachten altijd binnen 24 uur samen met jou op te lossen.

Het is belangrijk dat je bij een klacht jouw contactgegevens vermeldt. Mocht je een gecompliceerde klacht hebben, dan houden wij je op de hoogte van de stand van zaken en streven wij er naar jouw klacht binnen 4 weken afgehandeld en opgelost te hebben met een maximum van 8 weken.

Wie heeft je verzekerd?

Je hebt een verzekering afgesloten via Tulip Assist (Batavia Services B.V.):

Tulip Assist (Batavia Services B.V.)
Waagstraat 1
9712 JX Groningen
Nederland

Bij wie heb je een verzekering afgesloten?

Mocht je niet tevreden zijn met de klachtafhandeling door Tulip Assist (Batavia Services B.V.), dan kun je contact opnemen met Tulip Assist Assurance Limited:

Tulip Assist Assurance Limited
3rd Floor, Development House
St. Anne Street
Floriana FRN 9010
Malta

Onvoldoende geholpen?

Mocht je niet tevreden zijn met de klachtafhandeling door Tulip Assist (Batavia Services) en Tulip Assist Assurance Limited, dan kun je contact opnemen met één van de onderstaande klachtenloketten:

Stichting Klachteninstituut Financiële Dienstverlening
Postbus 93257
2509 AG Den Haag
Nederland
Website Kifid
Office of the Arbiter
11, St. Paul Street
Valletta VLT 1210
Malta
Website Artbiter Malta

Indien je namens een rechtspersoon handelt, kun je je richten tot de bevoegde rechter in Amsterdam.