Polisvoorwaarden

Alle informatie over de Tulip Assist-verzekering is uitgebreid terug te vinden in de polisvoorwaarden. Hierin staat bijvoorbeeld duidelijk beschreven welke schade gedekt is en welke niet. Daarnaast wordt er uitgelegd hoe je schade of diefstal bij ons meldt, hoe de premiebetaling wordt voldaan en wat de voorwaarden zijn bij een betalingsachterstand.

De polisvoorwaarden van de Tulip Assist-verzekering zijn te vinden onder de Verzekeringen-pagina.