Bezwaarprocedure

Wat is een bezwaar?

Het kan voorkomen dat je het niet eens bent met de afwijzing van je schademelding en dat jij van mening bent dat de schade of diefstal wel gedekt is. Je kan dan bezwaar maken tegen deze afwijzing. Een bezwaar is een reactie op een inhoudelijke beslissing die Tulip Assist genomen heeft waar jij het niet mee eens bent. Bijvoorbeeld een afwijzing of een toewijzing van je claim.

Wanneer kan je een bezwaar indienen?

Als je het niet eens bent met een inhoudelijke beslissing die Tulip Assist heeft genomen dan kan je een bezwaar indienen tegen deze beslissing. Gebruik hiervoor het klachtenformulier.

Verloop bezwaarprocedure

Als je een bezwaar hebt ingediend dan proberen wij jouw bezwaar zo snel mogelijk maar in ieder geval binnen 15 werkdagen af te handelen. Wij zullen opnieuw naar de inhoudelijke beslissing kijken die wij genomen hebben en jouw bezwaar daarin meenemen. Het kan voorkomen dat de inhoudelijke beslissing ongewijzigd blijft en dat je bezwaar wordt afgewezen.

Wat is het doel van de bezwaarprocedure?

  1. Heroverweging van een inhoudelijke beslissing
  2. Herstellen van fouten in een inhoudelijke beslissing
  3. Toetsen of een inhoudelijke beslissing op de juiste manier is genomen

Mijn bezwaar is afgewezen. Wat nu?

Het kan voorkomen dat je bezwaar wordt afgewezen en dat jij nog steeds van mening bent dat de claim wel gedekt is door de verzekering. Voor meer informatie over de afwijzing kan je altijd contact opnemen met onze klantenservice.

Klantenservice Tulip Assist
T: 050 700 1994
E: info@tulipassist.nl
I: www.tulipassist.nl

Mocht je er toch niet uitkomen met Tulip Assist dan kan jij je bezwaar voorleggen aan het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) in Den Haag. Het Kifid zal de inhoudelijke beslissing nogmaals toetsen. Zij kijken hiervoor naar de argumenten die jij hebt aangedragen en de argumenten die door Tulip Assist zijn aangedragen. Het is daarom belangrijk dat je duidelijk en gemotiveerd in je bezwaar aangeeft waarom jij vindt dat de claim wel gedekt is.

Klachteninstituut financiële dienstverlening (Kifid)
Koningin Julianaplein 10
2595 AA Den Haag
Telefoon: 070-3338999
E-mail: consumenten@kifid.nl

Begrippenlijst

Inhoudelijke beslissing – hiermee wordt een inhoudelijk antwoord van Tulip Assist bedoeld op een ingediende schademelding. Bijvoorbeeld: een afwijzing of toewijzing. Wanneer je het bijvoorbeeld niet eens bent met een afwijzing van jouw schademelding dan kan je tegen deze afwijzing in bezwaar gaan.