Tips voor je Mobile Essential-verzekering

Op deze pagina vind je handige extra informatie over je Mobile Essential-verzekering. Zo weet je precies waar je aan toe bent en in welke situaties je extra op moet letten. Ook staan er termen uitgelegd en situaties beschreven om het voor jou als klant duidelijk te maken in welke situaties je wel en wanneer je niet een beroep kunt doen op je verzekering.

De voorbeelden die zijn genoemd dienen ter illustratie: jouw situatie hoeft dus niet hetzelfde te zijn als de gegeven voorbeelden. Lees altijd de polisvoorwaarden voor alle uitsluitingen, dit is slechts een selectie.


Zorg voor voldoende saldo op je bankrekening
 • Premie wordt maandelijks rond dezelfde datum afgeschreven middels een automatische incasso.
 • Mocht je een incasso terugboeken of niet voldoende saldo op je rekening hebben staan, dan heb je 14 dagen de tijd om deze alsnog te voldoen.
 • Als de factuur niet binnen 14 dagen voldaan is, treedt er schorsing van de verzekering op. Tijdens een schorsing ben je niet gedekt voor eventuele opgelopen schade.
 • Na het voldoen van de factuur gaat de dekking van de verzekering weer in vanaf de datum van betaling. De betaling maakt de schorsing niet ongedaan.

Het is van belang dat de maandelijkse premie tijdig wordt voldaan. Mocht een incassopoging mislukken, dan geeft Tulip Assist jou 14 dagen de tijd om de factuur alsnog te voldoen. Lukt het jou niet om de premie binnen 14 dagen te betalen? Dit zorgt voor een schorsing van de verzekering tot het moment dat de premie alsnog voldaan wordt. Het schorsen van je verzekering heeft als gevolg dat schade gedurende de schorsing niet is gedekt. Het is jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat facturen op tijd betaald worden. Na het betalen van de premieachterstand zal je dekking weer doorlopen vanaf de datum dat je betaald hebt. Voor de volledige uitleg kun je terecht bij de polisvoorwaarden. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 9.1.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Voor de factuur van de maand april vindt de eerste incassopoging plaats op 25-03-2021. Door onvoldoende saldo op zijn rekening, lukt het Tulip Assist niet om de incassopoging uit te voeren: de premie wordt niet afgeschreven. Hiervan ontvangt meneer Janssen de eerste herinnering op 26-03-2021. Meneer Janssen heeft na de eerste herinnering 14 dagen de tijd om de factuur te betalen. De tweede automatische incassopoging vindt plaats op 1-04-2021. Lukt het bij de tweede incassopoging Tulip Assist ook niet om het bedrag te incasseren? De dekking vervalt dan op 09-04-2021 met terugwerkende kracht. Dit houdt in dat meneer Janssen voor de maand april niet meer verzekerd is. Ontstane schade is vanaf 1 april 2021 daarom niet meer gedekt.
Tulip Assist houdt voor je in de gaten hoe hoog je resterende dekking is
 • Tijdens de looptijd van je verzekering keert Tulip Assist maximaal twee keer de aanschafwaarde van je apparaat uit.
 • De aanschafwaarde is terug te vinden op het polisblad.

Tijdens de looptijd van je verzekering keren wij maximaal tweemaal de aanschafwaarde van je apparaat uit. De aanschafwaarde is terug te vinden op het polisblad. Wij laten je het weten wanneer je de limiet van jouw verzekering hebt bereikt. Het kan voorkomen dat de kosten voor reparatie boven het maximumbedrag uitkomen. In dit geval zullen wij jou hiervan ook op de hoogte stellen. Wij zullen dan samen bepalen of je het apparaat tegen bijbetaling wilt laten repareren óf dat je afziet van de reparatie. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 8.3.

Voorbeeld 1
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Zijn toestel heeft hij gekocht voor €350,-, wat ook op zijn polisblad staat weergegeven als de aanschafwaarde. Hierdoor is zijn maximale dekking twee keer €350,-: €700,- dus. Meneer Janssen heeft zijn toestel twee keer per ongeluk laten vallen. De eerste keer kon de schade gerepareerd worden voor €150. De tweede keer heeft meneer Janssen het toestel in het water laten vallen. Hierdoor was het toestel total loss en is het toestel door Tulip Assist vervangen, ter waarde van €350. In totaal heeft Tulip Assist nu €500,- vergoed. Nadat meneer Janssen is gestruikeld en zijn telefoon uit zijn handen heeft laten vallen, stuurt hij zijn toestel wederom op. Nadat Tulip Assist het toestel heeft ontvangen en aan een gecertificeerd reparatiecentrum heeft aangeboden, blijkt dat het toestel wederom total loss is door onder andere moederbordschade. Na overleg besluit meneer Janssen het toestel te laten vervangen. Omdat het toestel een aanschafwaarde van €350,- had, kost dit €350. Van de €700,- die de verzekeraar vergoedt, is echter nog maar €200,- resterende dekking over. Tulip Assist vergoedt daarom in overleg met meneer Janssen €200,- en meneer Janssen vergoedt zelf €150,-. De resterende dekking is nu helemaal op en de verzekering zal worden beëindigd.

Voorbeeld 2
Net als in voorbeeld 1 is meneer Janssen gestruikeld. Alles is hetzelfde, behalve het feit dat de nieuwe schade dit keer €150 bedraagt. De schade wordt vergoed door Tulip Assist en meneer Janssen betaalt slechts zijn eigen risico. De resterende dekking bedraagt nu €50. Meneer Janssen zal hiervan op de hoogte worden gesteld: hij ontvangt een e-mail met het advies de verzekering te beëindigen.
Verlies je apparaat niet
 • Verlies is niet gedekt door de Mobile Essential-verzekering.
 • Mocht je het toestel terugvinden, dan is het mogelijk om het toestel op te sturen naar Tulip Assist. Eventuele schade zal dan wel gedekt zijn door de verzekering.

Het kan voorkomen dat je toestel verloren raakt gedurende de looptijd van jouw verzekering. Het is belangrijk om je te realiseren dat verlies van je mobiele telefoon niet is gedekt door deze verzekering. Met verlies bedoelen wij de situatie waarin jij je mobiele telefoon hebt verloren doordat jij hem (bewust of onbewust) op een ongebruikelijke plek hebt neergelegd, hebt achtergelaten of bent vergeten. Denk hierbij bijvoorbeeld aan meubels (tafels, stoelen, banken etc.) in openbare ruimtes die voor iedereen vrij toegankelijk zijn. Hiermee bedoelen wij ook plekken in de privésfeer. De situatie waarin jij je mobiele telefoon hebt verloren doordat deze (onbewust) uit bijvoorbeeld een broekzak of tas is gevallen, valt hier ook onder. Mocht het voorkomen dat jij je telefoon weer teruggevonden hebt en deze beschadigd is, dan kan je natuurlijk wel een schademelding indienen. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘g’.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft een Mobile Essential-verzekering. Na een wandeling in het park stopt hij zijn telefoon in zijn broekzak en fietst hij naar huis. Eenmaal thuis aangekomen merkt hij dat zijn telefoon er niet meer is: het toestel is onderweg uit zijn broekzak gevallen. Hij dient direct een claim in bij Tulip Assist. De claim kan echter niet in behandeling genomen worden omdat meneer Janssen het toestel is verloren, en dus niet kan opsturen. Meneer Janssen besluit hierop zijn route nog maar eens na te gaan. Hij vind het toestel in de berm op zijn route naar het park. De telefoon blijkt echter beschadigd. Hij stuurt zijn telefoon op naar Tulip Assist. Omdat hij zijn toestel nu wel heeft opgestuurd, kan de claim nu wel in behandeling worden genomen door Tulip Assist.
Diefstal wordt alleen door de Mobile Complete-verzekering gedekt
 • De Mobile Essential-verzekering dekt geen diefstal, aanspraak op een vergoeding is niet mogelijk.
 • De Mobile Complete-verzekering dekt wel diefstal

Een Mobile Essential-verzekering dekt geen diefstal. Dit houdt in dat wanneer je toestel gestolen wordt terwijl je een Mobile Essential-verzekering hebt, je hiervoor geen aanspraak kan maken op vergoeding van de ontstane schade door Tulip Assist. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘g’.

Voorbeeld
Het apparaat van meneer Janssen is gestolen. Hij heeft aangifte gedaan bij de politie. Hij dient een diefstal-claim in bij Tulip Assist omdat hij denkt dat diefstal gedekt is door zijn verzekering. De claim wordt afgewezen door Tulip Assist omdat het diefstal betreft: dit wordt wel gedekt onder de Mobile Complete-verzekering, maar niet door de Mobile Essential-verzekering.
Laat je toestel niet door een derde partij repareren
 • Tulip Assist keert nooit vergoedingen uit in een geldbedrag.
 • Reparatie van je toestel verloopt via Tulip Assist.
 • Reparaties door derden (elke andere partij dan Tulip Assist) kan resulteren in geen vergoeding van je schade.

Tulip Assist heeft er voor gekozen om schade alleen in natura te vergoeden. Dit houdt in dat je nooit een geldbedrag van ons ontvangt: schade aan je telefoon wordt gerepareerd of je toestel wordt vervangen. Belangrijk om je te realiseren is ook dat wij geen facturen voldoen van andere reparatiecentra, wanneer jij je toestel daar zelfstandig naar toe hebt gebracht. Het toestel moet altijd eerst naar Tulip Assist worden gestuurd: wij handelen de schade vervolgens zorgvuldig af. Wanneer wij constateren dat een andere partij aan jouw apparaat heeft gewerkt, wijzen wij je schademelding af. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘m’.

Voorbeeld
Meneer Janssen heeft zijn tablet per ongeluk laten vallen. Het scherm van het toestel heeft behoorlijke barsten. Meneer Janssen besluit geen contact op te nemen met Tulip Assist en gaat zelf naar een reparateur. Hij stuurt de factuur van de reparatie vervolgens naar Tulip Assist, en gaat er vanuit dat de verzekeraar de kosten vergoedt. Dit blijkt echter niet het geval: zoals in de polisvoorwaarden staat, keert Tulip Assist alleen in natura uit. Meneer Janssen zal daarom zelf de kosten moeten betalen.
Gebruik je apparaat na een beschadiging niet onder water
 • Tulip Assist gaat ervan uit dat je zorgvuldig met je apparaat omgaat
 • Schade ontstaan door handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing van je apparaat, wordt niet door Tulip Assist vergoed.
 • Heb je je apparaat een keer laten vallen? Houd er rekening mee dat de kleinste beschadiging er al voor kan zorgen dat je apparaat niet meer waterdicht of waterbestendig is.
 • Dit zorgt ervoor dat bij het opzettelijk gebruik van je toestel onder water (zwemmen, douchen, afspoelen) de schade die hierdoor ontstaat niet wordt vergoed.

Schade aan je toestel wordt alleen vergoed wanneer je zorgvuldig met je telefoon omgaat. Het is daarom ook belangrijk om niet in strijd met de gebruiksaanwijzing te handelen. Wanneer dit wel gebeurt, dan wordt je schade niet vergoed. In versie 10 van de polisvoorwaarden is dit terug te vinden in artikel 2.2 onder ‘f’.

Voorbeeld
Meneer Janssen neemt zijn Apple iPhone X mee op vakantie. Hij gebruikt het toestel in het zwembad, onder water, om foto’s te maken. Hij heeft gelezen dat het toestel IP68 gecertificeerd is, wat betekent dat het toestel waterbestendig is. Het toestel is echter uitgevallen en lijkt niet meer op te starten. Hij stuurt het toestel naar Tulip Assist en zij concluderen dat het toestel waterschade heeft en vervangen moet worden.

Het opzettelijk gebruiken van het toestel onder water, na het ontstaan van schade, gaat in tegen de gebruiksaanwijzing van Apple en andere grote fabrikanten. De schademelding moet helaas daarom ook afgewezen worden op basis van handelen in strijd met de gebruiksaanwijzing.

Verschillen tussen Mobile Essential en Mobile Complete

Dekking bij →

Type verzekering ↓
Val-of stootschade Waterschade Diefstal Misbruik abonnement Verlies Mogelijkheid leentoestel
Mobile Essential Ja Ja Nee Nee Nee Nee
Mobile Complete Ja Ja Ja Ja Nee Nee