Veelgestelde vragen over de verzekering

Wat wordt er verzekerd?

Tulip Assist biedt twee verschillende verzekeringen aan:

  1. Bij de Mobile Essential verzekering is de materiële schade aan je mobiele apparatuur verzekerd als deze plotseling en onvoorzien is ontstaan. Denk daar bij aan stoten, vallen, waterschade, e.d. Diefstal wordt door deze verzekering niet gedekt.
  2. Bij de Mobile Complete verzekering wordt bovenop de dekking van de Essential verzekering, ook dekking geboden voor diefstal van he mobiele apparatuur. Daarnaast is er in dat geval dekking voor gesprekskosten of kosten van dataverkeer, ontstaan door misbruik van de mobiele apparatuur door derden, tot maximaal € 500,00 en tot uiterlijk 24 uur na een gedekt verlies of diefstal.

Wat wordt er niet verzekerd?

Je bent niet verzekerd tegen onder andere schade veroorzaakt door slijtage, onvoldoende zorg, onverantwoordelijk gedrag en opzet. In de polisvoorwaarden kun je precies lezen wat de verzekering wel en niet dekt.

Waar is de mobiele apparatuur gedekt?

Er is wereldwijde dekking, gedurende 90 dagen. Als je langer dan 90 dagen in het buitenland verblijft, dekt de verzekering jouw mobiele apparatuur niet meer.

Wat dekt mijn inboedelverzekering?

Het kan zijn dat je in het bezit bent van een inboedelverzekering waarop deze mobiele apparatuur is gedekt. Het kan echter verstandig zijn jouw mobiele apparatuur apart te verzekeren, omdat op een inboedelverzekering meestal vaak alleen zaken in en rond uw huis zijn verzekerd. Als u een aanvullende dekking heeft voor buitenhuisrisico, dekt deze vaak niet het volledige bedrag en is het dekkingsgebied wellicht beperkt. De Tulip Assist verzekering is speciaal ontwikkeld voor het verzekeren van mobiele apparatuur, ook buitenshuis en op reis in het buitenland.

Wanneer kan deze verzekering worden aangeschaft en hoe?

Op het moment dat je een nieuw apparaat bij Belsimpel.nl koopt, kun je ook de verzekering afsluiten. Het is niet mogelijk dit op een later tijdstip te doen. Wel is het zo dat de eerste 3 maanden gratis worden aangeboden en je tijdens die periode op ieder moment de verzekering kunt opzeggen. Ook daarna kun je nog steeds maandelijks opzeggen.

Wat voor informatie moet ik geven voor het afsluiten van de verzekering?

Je hoeft niet meer informatie op te geven dan nodig is voor de aanschaf van een apparaat. Er is dus geen apart vragenformulier.

Aan wie wordt deze dekking verleend?

De natuurlijke persoon die als zodanig op de polis is vermeld en is ingeschreven in het Nederlandse bevolkingsregister, of (in geval van bedrijven) de rechtspersoon die als zodanig op de polis is vermeld en die is geregistreerd in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

Hoe oud moet je zijn om een verzekering aan te kunnen vragen?

Om een verzekering af te kunnen sluiten moet de aanvrager minimaal 18 jaar zijn.

Wat kost deze verzekering?

De aanschafwaarde van jouw apparaat bepaalt de premie. De genoemde premies zijn per maand en inclusief 21% assurantiebelasting.

Kijk hier voor de premies van Mobile Essential.
De premies van Mobile Complete vind je hier.

Bij welke verzekeraar ben ik verzekerd?

In de polisvoorwaarden staat vermeld bij welke verzekeraar jouw polis loopt.

Bij wie kan ik terecht voor verdere vragen over deze verzekering?

Voor alle contactgegevens kijk je op deze pagina.